mua sắm chung

Điều khoản hợp tác:

Với cá nhân về mua sắm doanh, chúng tôi đang làm việc trên các điều kiện sau:

Bạn được cấp một giảm giá 35% trên giá đầy đủ của một cửa hàng trực tuyến cho toàn bộ phạm vi với một số lượng đặt hàng tối thiểu là 10 000 rúp với số tiền chiết khấu.

Giao hàng tại Moscow là công ty chuyển phát nhanh miễn phí, giao hàng trong khu vực Moscow và Nga - phụ trách "Mail của Nga" hoặc các dịch vụ chuyển phát nhanh.

Trả trước theo thứ tự 100% tiền mặt cho Moscow hoặc chuyển khoản ngân hàng cho khu vực Moscow và các thành phố của Nga.

Khi đặt hàng một cách pháp nhân phải cung cấp các tài liệu liên quan cho hợp đồng.

Để bắt đầu hợp tác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết thêm về lời đề nghị của bạn theo số điện thoại: +7 (495) 798-51-68, e-mail: yeu@i-yeu.com