phương tiện truyền thông

Chúng tôi đang cân nhắc hợp tác với các ấn phẩm trực tuyến, nền tảng thông tin, tổ chức sự kiện và bất cứ ai tạo ra nội dung trong không gian Internet!

Chúng tôi cũng đang xem xét công bố trong các ấn phẩm ngoại tuyến. Bạn đã sẵn sàng để hoạt động như các chuyên gia trong mỹ phẩm, để cung cấp cho một cuộc phỏng vấn để nói về sản xuất và đổi mới.

Nếu bạn muốn cung cấp hợp tác, vui mừng khi biết bạn vào số điện thoại: +7 (495) 798-51-68, và cũng đọc một lá thư từ bạn trên email của chúng tôi yeu@i-yeu.com