Các blogger và các lớp học thạc sĩ hàng đầu

Chúng tôi luôn hợp tác với các blogger và các blogger video, các lớp học thạc sĩ cung cấp mỹ phẩm y tế để đánh giá hàng đầu.

Hãy cho chúng tôi một cách trung thực về trang điểm của chúng tôi, chia sẻ với khán giả của bạn, những gì có lợi cho bạn đã nhận được, và có lẽ đó muốn cải thiện sản phẩm.

Chúng tôi đưa vào tài khoản tất cả các ý kiến, bởi vì nó giúp chúng ta trở nên tốt hơn!

Nếu bạn muốn cung cấp hợp tác, vui mừng khi biết bạn vào số điện thoại: +7 (495) 798-51-68, và cũng đọc một lá thư từ bạn trên email của chúng tôi yeu@i-yeu.com